Ibp

Įmonių teisė

Mūsų advokatai, ilgus metus dirbantys įmonių teisės srityje, yra pasiruošę Jums suteikti kvalifikuotas paslaugas:
 • rengti juridinių asmenų (filialų, atstovybių) steigimo dokumentus;
 • konsultuoti visais bendraisiais įmonių veiklos ir valdymo klausimais, rengti reikiamus dokumentus;
 • parengti akcijų perleidimo ir kitas sutartis, atstovauti derybose; 
 • atstovauti bendrovių, akcininkų, valdymo organų ginčuose;
 • konsultuoti pertvarkymo ir reorganizavimo, bankroto ir restruktūrizavimo, likvidavimo klausimais.
 

Skolų valdymas

Mūsų specialistų pagrindiniai principai – prioriteto skolų prevencijai teikimas ir efektyvus skolų išieškojimas, išlaikant gerus klientų ir jų verslo partnerių santykius. Siūlome Jums:
 • konsultacijas įsiskolinimų prevencijos klausimais;
 • verslo partnerių finansinės būklės ir sandorių sudarymo rizikos analizę;
 • ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą mažiausiomis Jums sąnaudomis.

Sutarčių teisė

Labai dažnai tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys susiduria su pačių įvairiausių sutarčių sudarymu, vykdymu, nutraukimu. Kiekvieną kartą prieš sudarant sutartį, iškilus klausimams ją vykdant ar norint nutraukti sutartį (gavus informaciją apie jos nutraukimą iš kitos sutarties šalies) rekomenduojame pasikonsultuoti su profesionalu. Mūsų kontoros advokatai turi daugiametę patirtį ir:
 • patars Jums ir/ar Jūsų verslui visais sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais;
 • parengs sutarties projektą;
 • peržiūrės ir pakomentuos Jūsų kontrahento parengtą sutarties projektą;
 • atstovaus Jus ir/ar Jūsų verslą derybose dėl sutarties sudarymo, vykdymo, nutraukimo;
 • iškilus ginčams dėl sutarčių – atstovausime Jus ir/ar Jūsų verslą sprendžiant ginčą.

Intelektinės nuosavybės teisė

Advokatų kontoros teisininkai profesionaliai pataria ir atstovauja klientams nacionalinėse bei tarptautinėse institucijose, santykiuose su fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis visais intelektinės nuosavybės teisės klausimais, tame tarpe ir:
 • prekių ženklų registravimas (nacionalinis prekės ženklas, bendrijos prekės ženklas, tarptautinis prekės ženklas) ir prekės ženklo savininko teisių gynimas;
 • išradimų patentavimas ir išradimo savininko teisių gynimas;
 • dizaino registravimas ir dizaino savininko teisių gynimas;
 • autorių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas (autorinių sutarčių rengimas, atstovavimas derybose, teisme).

Darbo teisė

Kontoros profesionalai, atstovaudami darbo santykių šalis sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus, kartu yra įsitikinę, kad laiku suteikta kvalifikuota konsultacija – puikiausia priemonė užtikrinti darbuotojo ir darbdavio interesų apsaugą ir išvengti vėlesnių ginčų. Mūsų advokatai:
 • rengia darbo sutartis ir susijusius dokumentus (konfidencialumo, nekonkuravimo, visiškos materialinės atsakomybės, vadovų darbo sutartis, darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo, pareiginius nuostatus ir kt.);
 • rengia laikinojo įdarbinimo sutartis ir konsultuoja visais šių sutarčių sudarymo klausimais;
 • rengia kolektyvines sutartis;
 • konsultuoja darbo sutarčių vykdymo ir nutraukimo klausimais bei rengia reikiamus dokumentus;
 • atstovauja darbo santykių šalis derybose, darbo ginčų komisijose, teisme;
 • atstovauja kolektyvinėse derybose ir ginčuose;
 • konsultuoja užsieniečių įdarbinimo klausimais. 

Viešųjų pirkimų teisė

Kontoros specialistai pasirengę suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams:
 • rengiant pirkimo dokumentus;
 • konsultuojant dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo, pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo;
 • atstovaujant viešųjų pirkimų ginčuose.

Šeimos teisė

Mūsų kontoros advokatai konsultuoja ir atstovauja klientams visais šeimos teisės klausimais:
 • ikivedybinių ir povedybinių sutarčių sudarymas, modifikavimas;
 • santuokos nutraukimas (taip pat separacijos nustatymas);
 • išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas, išlaikymo dydžio keitimas (didinimas, mažinimas); nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymas (keitimas), bendravimo su vienu iš tėvų nustatymas (nustatytos tvarkos keitimas);
 • išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimas, išlaikymo dydžio keitimas (didinimas, mažinimas);
 • tėvystės nustatymas, nuginčijimas;
Konsultuojame klientus ir visais kitais šeimos teisės klausimais, atstovaujame klientų interesams visose bylose dėl šeimos teisinių santykių. 

Mokesčių teisė

Sudėtingas ir dinamiškas mokestinių teisinių santykių reguliavimas – dažna kliūtis sėkmingam verslui, kurią mūsų kontoros advokatai yra pasirengę įveikti:
 • konsultuodami mokesčių ir muitų teisės aktų aiškinimo klausimais;
 • konsultuodami mokesčių apskaičiavimo ir optimizavimo klausimais;
 • rengdami paklausimus mokesčių administratoriui, prašymus dėl išankstinių įpareigojančių išaiškinimų pateikimo;
 • atstovaudami mokesčių mokėtojus mokestinių tyrimų ir mokestinių patikrinimų metu;
 • atstovaudami ir rengdami dokumentus visose mokestinių ginčų stadijose. 

Paveldėjimo teisė

Mūsų profesionalai yra pasirengę teikti teisines konsultacijas visais Jums rūpimais paveldėjimo teisės klausimais, o taip pat:
 • Patariame ir atstovaujame priimant palikimą (jo atsisakant);
 • Patariame ir atstovaujame paveldėtojams per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą nepadavusiems pareiškimo notarui dėl palikimo priėmimo;
 • Turime sukaupę didelę atstovavimo klientų interesams kitose bylose dėl paveldėjimo teisinių santykių patirtį. 

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Mūsų profesionalai ne tik atstovauja klientams teismuose, sprendimų vykdymo procese, rengia procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, priešieškinius, pareiškimus, kt.), padeda teismo sprendimų vykdymo užsienio valstybėse klausimu, tačiau ir konsultuoja dėl Lietuvoje populiarėjančių alternatyvių ginčų sprendimo būdų – arbitražo, mediacijos, bei atstovauja ginčus sprendžiant arbitraže, mediacijos ir derybų būdais.

Paslaugos

Mūsų profesionalai yra pasirengę teikti teisines paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims įvairiose teisės srityse. Jei tarp toliau nurodytų teisinių paslaugų neradote Jums aktualios, susisiekite su mumis ir mes aptarsime paslaugos teikimo galimybes bei kitus Jums rūpimus klausimus.