Ibp

KADA REIKIA MOKĖTI GPM PARDAVUS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ?

Dažnai savo praktikoje susiduriame su klausimu, ar pardavus nekilnojamąjį turtą reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai susiję su nekilnojamojo turto pardavimu. Taigi šiandien galioja šios taisyklės:
-       Turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (pavyzdžiui, butą, žemės sklypą, biuro patalpas, sodybą, kt.), jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apmokestinamos 15% GPM;

-       Pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), jeigu jame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, GPM neapmokestinamos;

-       Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, gautos pajamos, kurios per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui, neapmokestinamos GPM;

Verta paminėti, jog 10 metų terminas, nurodytas pirmame punkte, galioja tik nuo 2016 m. sausio 1 d. sudarytiems sandoriams, o deklaruojantiems pajamas už 2015 metus išlieka 5 metų turto išlaikymo terminas.

Primename, jog advokatų kontora “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” rengia procesinius ir kitus teisinę reikšmę turinčius dokumentus, sutartis, konsultuoja klientus žodžiu ir atstovauja klientų interesus derybose bei teisme, teikia teisines konsultacijas raštu, rengia teisinės išvadas.

Visa šiame straipsnyje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir išsamiai neatspindi visų teisinio reglamentavimo aspektų, ji neturėtų būti vertinama kaip teisinė konsultacija.
 
 


Sugrįžti