Ibp

Įvedus eurą - įstatų keitimas privalomas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungiant prie euro zonos ir eurui pakeitus litą, įsigalios visas pluoštas teisės aktų pakeitimų ypatingai aktualių verslui.
Pagal po naujųjų metų įsigaliosiančius Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus steigiamos uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą turės sudaryti ne mažiau kaip 2500 eurų, o akcinės bendrovės – ne mažiau kaip 40 tūkstančių eurų. Tačiau ką daryti su bendrovėmis, kurios įsteigtos dar neįstojus į euro zoną ir kurių įstatinis kapitalas bei nominali akcijų vertė įstatuose numatyta litais?

2014 m. spalio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas, nustatantis procedūras, kuriomis vadovaujantis uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, įsteigtų iki šių metų pabaigos, t. y. iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinių kapitalų, akcijų, obligacijų (tame tarpe ir konvertuojamųjų obligacijų)  nominalios vertės išraiška litais turės būti keičiama į išraišką eurais bei kuriomis vadovaujantis turės būti keičiami šių bendrovių įstatai.

Absoliučiai visų uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių įstatai po euro įvedimo turės būti pakeisti įstatinio kapitalo, akcijų nominalią vertę juose iš litų perverčiant į eurus ir tai privalės būti padaryta ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Toliau trumpai aptarsime, kaip akcijų nominalios vertės bei įstatinio kapitalo vertės išraišką litais pakeisti į išraišką eurais:
Visų pirma, bendrovės akcijos nominalios vertės dydis litais keičiamas akcijos nominalios vertės dydį litais dalinant iš euro ir lito perskaičiavimo kurso (3,4528) ir suapvalinant iki eurocentų, pavyzdžiui,

UAB akcijos nominali vertė šiai dienai sudaro 100 LTL, keičiant įstatus turės būti numatyta tokia šios UAB vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur (100 : 3,4528 = 28,962… Eur), arba, pavyzdžiui,
UAB akcijos nominali vertė šiai dienai sudaro 13 LTL, po įstatų pakeitimo – 3,77 Eur (13: 3,4528 = 3,765… Eur).

Tuomet gali būti perskaičiuojama bendrovės įstatinio kapitalo vertė gautą vienos akcijos nominalios vertės eurais sumą dauginant iš tos bendrovės pasirašytų akcijų skaičiaus, pavyzdžiui,

UAB akcijos nominali vertė eurais 28,96 Eur, tai esant 100 vienetų pasirašytų akcijų, įstatinio kapitalo vertė gaunama 2896 Eur, arba, pavyzdžiui,
UAB akcijos nominali vertė eurais 3,77 Eur, tai esant 770 vienetų pasirašytų akcijų, įstatinio kapitalo vertė gaunama 2’902,90 Eur. 

Aukščiau pateiktų dviejų pavyzdžių dėka matome, jog susidaro dvi skirtingos situacijos – vienu atveju įstatinio kapitalo vertė perskaičiavus litus į eurus gaunama šiek tiek mažesnė nei buvo litais (litais įstatinis kapitalas buvo 10’000 Lt, o pervertus į eurus gauname 2’896 Eur (t. y. 9’999,31 Lt), o antruoju atveju – šiek tiek didesnė (litais įstatinis kapitalas buvo 10’010 Lt, o pervertus į eurus gauname 2’902,90 Eur (t. y. 10’023,13 Lt). Tokios situacijos nelaikomos įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir registruojamas apskaitoje kaip bendrovės finansinių metų, kurie apima euro įvedimo dieną, pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).
Įstatų keitimui, kai keičiama tik bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiška litais į išraišką eurais, užtenka akcininkų susirinkimo sprendimo, kai už įstatų keitimą gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš.
 
Atsižvelgiant į tai, kad visoms UAB ir AB bus privaloma pasikeisti įstatus bei bus patiriamos išlaidos už notaro bei VĮ “Registrų centras” paslaugas, siūlytume tuo pačiu peržiūrėti ir galbūt atsinaujinti įstatus (pavyzdžiui, nebenumatyti buveinės adreso, privalomo antspaudo ir pan.). Tačiau pastebime, kad sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka.
 
Primename, kad advokatų kontora “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” teikia teisines konsultacijas juridiniams asmenims visais įmonių teisės klausimais. Jei pageidaujate papildomos informacijos, susijusios su šiame straipsnyje publikuojama tema, maloniai kviečiame susisiekti su advokatų kontora.
Visa šiame straipsnyje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir išsamiai neatspindi visų teisinio reglamentavimo aspektų, ji neturėtų būti vertinama kaip teisinė konsultacija.


Sugrįžti