Ibp

Išlaidų už teisinių paslaugų įmonių suteiktas paslaugas teismas nebepriteis

Tiek fiziniai asmenys, tiek ir verslas dažnai kreipiantis į teismą atstovais renkasi ne advokatą ar advokato padėjėją, bet teisinių paslaugų įmonę. Iki šiol didesnių problemų prisiteisti teisinių paslaugų įmonei sumokėtų išlaidų bent iš dalies laimėjus bylą nekildavo, tačiau Lietuvos Aukščiausiajam Teismui apie tai pasisakius vienoje iš nagrinėtų bylų (2015 m. balandžio 15 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-212-219/2015), išlaidos, sumokėtos teisinių paslaugų įmonėms už paslaugas, nebebus priteisiamos. 

Teismo nagrinėtoje byloje kilo ginčas, ar įgaliotojas (atstovaujamas asmuo), kurio naudai teismas priėmė palankų sprendimą, turi reikalavimo teisę ir ar jam gali būti priteistos atstovavimo išlaidos, kurias jis už suteiktas teisines paslaugas mokėjo ne advokatui (jo padėjėjui), o teisines paslaugas teikiančiai įmonei.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasakė, kad civilinio proceso normos asmenų, galinčių būti atstovais civiliniame procese pagal pavedimą, ir mokėjimo už atstovavimą klausimus reglamentuoja pakankamai aiškiai ir imperatyviai. CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Pagal šią proceso normą fiziniam asmeniui pagal pavedimą teisme gali atstovauti tik su juo susiję artima giminyste, bendra veikla, CPK 56 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodyti asmenys. Pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus tik advokatas arba advokato padėjėjas, kaip su atstovaujamu asmeniu kitokiais – ne atstovavimo – teisiniais santykiais nesusiję asmenys, gali būti fizinio asmens atstovais teisme. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į įstatymo nustatytą asmenų ratą, negali atstovauti fiziniam asmeniui civiliniame procese pagal pavedimą. Griežtą atstovavimo pagal pavedimą reglamentavimą lemia tai, kad civiliniam procesui tinkamai vesti ir pasiekti vieną pagrindinių civiliniam procesui keliamų tikslų – teikti kvalifikuotą teisinę pagalbą – reikalingos aukšto lygio teisės žinios. Tokį atstovavimą gali užtikrinti advokatai ir jų padėjėjai, nes jų teisinė kvalifikacija nustatoma įstatymo nustatyta tvarka: advokatu, jo padėjėju gali tapti tik nustatytus reikalavimus atitinkantis ir egzaminą išlaikęs asmuo; savo veikloje jis privalo laikytis profesinės etikos normų; jis privalo drausti savo civilinę atsakomybę ir visiškai atsako už klientui savo kaltais veiksmais padarytą žalą.
 
Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasakė, kad atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios fizinio asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese, įskaitant ir tas, kai fiziniam asmeniui atstovauja su juo susiję, CPK 56 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nurodyti asmenys, negali būti priteistos.
 
Rekomenduojame Jums kreipiantis į teismą rinktis advokato ar advokato padėjėjo teisines paslaugas, kadangi toks Jūsų pasirinkimas garantuos, kad paslaugas teikia profesionalus teisininkas, turintis reikiamą kvalifikaciją, o taip pat ir tai, kad laimėjus teisminį ginčą (ar bent iš dalies laimėjus) Jums bus priteistos išlaidos juristui.
 
Primename, jog advokatų kontora “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” rengia ne tik procesinius ir kitus teisinę reikšmę turinčius dokumentus, sutartis, konsultuoja klientus žodžiu ir atstovauja klientų interesus derybose bei teisme, tačiau ir teikia teisines konsultacijas raštu, rengia teisinės išvadas. Jei pageidaujate papildomos informacijos, susijusios su šiame straipsnyje publikuojama tema, maloniai kviečiame susisiekti su advokatų kontora.
Visa šiame straipsnyje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir išsamiai neatspindi visų teisinio reglamentavimo aspektų, ji neturėtų būti vertinama kaip teisinė konsultacija.


Sugrįžti