Ibp

INTERNETU PIRKTOMS PREKĖMS – ILGESNI GRĄŽINIMO TERMINAI

Šiandien vis dažniau taupant laiką ir atsiradus itin didelei pasiūlai apsipirkinėjimą realiose parduotuvėse keičia apsipirkinėjimas internete, kur galima įsigyti visko nuo paprasčiausių kasdieninių prekių iki buitinės technikos ar baldų. Visgi ne visada prekės, pirktos internetu mus nudžiugina – neretai jas gavę suprantame, jog jos visiškai ne tokios, kokių tikėjomės, ar paprasčiausiai - kad jų mums nereikia. Tokiu atveju pravartu žinoti, kokias turime teises šias prekes grąžinti pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtus pinigus.
Dar pernai priimtas įstatymas, kuriuo įgyvendinant ES teisės aktus pakeistas Civilinis kodeksas, o šių metų birželio 13 d. šie pakeitimai įsigaliojo ir kartu su Vyriausybės patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, pakeitusiomis ilgus metus vartotas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles, šiandien geriau užtikrina vartotojų teises.
Nuo šiol Civiliniame kodekse randama nauja sąvoka – nuotolinė sutartis, kuri apibrėžiama kaip verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones. Taigi į šią kategoriją patenka ir sutartys, kurias vartotojas sudaro, be kita ko, pirkdamas prekes interneto parduotuvėse, įvairias dienos akcijas prekėms ir paslaugoms siūlančiose interneto svetainėse ir kitose internetinės prekybos vietose.
Internetinė prekyba verslininkams reiškia aukštesnius reikalavimus, o vartotojui – didesnę jo teisių apsaugą. Be to, jog vartotojui nuo šiol dar iki sutarties sudarymo turi būti pateikta labai aiški ir suprantama informacija apie pačios prekės ar paslaugos pagrindines savybes, pardavėją, kainą, apmokėjimą, pristatymą, tačiau pardavėjas privalo vartotojui pateikti ir išsamią informaciją apie galimybę atsisakyti sutarties.
Nuo šiol vartotojas turi teisę nenurodydamas visiškai jokios priežasties per 14 dienų atsisakyti savo sudarytos nuotolinės sutarties* pateikdamas pardavėjui LR teisinigumo ministro patvirtintą savo užpildytą formą, kurią galite rasti čia, arba kitu būdu pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Ir šis 14 dienų terminas pradedamas skaičiuoti:
1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų arba energijos pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo sutarties sudarymo dienos;
2) kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
Taigi pagal naująjį reguliavimą vartotojas nusipirkęs prekių internetu ir šias prekes gavęs (visai nesvarbu: per kurjerius, atsiėmęs pašte ar kitoje vietoje) turi teisę per 14 dienų apsigalvoti ir paprasčiausiai informuoti pardavėją, jog apsigalvojo ir gautos prekės nebenori. Tuomet per dar 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos vartotojas turi pardavėjui išsiųsti arba perduoti įsigytas prekes, o pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos gavimo turi grąžinti jam vartotojo sumokėtas pinigų sumas (tame tarpe ir prekių pristatymo išlaidas) (pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti vartotojo sumokėtų sumų tol, kol prekės jam faktiškai negrąžintos arba nepateikti įrodymai, jog prekės pardavėjui išsiųstos).
Taigi lyginant šiandienį internetu sudaromų pirkimo – pardavimo sutarčių tarp vartotojų ir verslininkų reguliavimą su egzistavusiu iki šių metų birželio, vartotojui numatytos papildomos garantijos, kurių dėka vartotojas, be kita ko, turi prailgintą 14 dienų terminą pranešti pardavėjui, jog jis atsisako sutarties, kurią sudarė internetu pirkdamas prekes, o per dar 14 dienų turi grąžinti jam netikusias/nepatikusias prekes.
 
Advokatų kontora “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” teikia teisines konsultacijas vartotojų teisės klausimais vartotojams. Taip pat mūsų advokatai konsultuoja verslininkus, užsiimančius internetine prekyba. Jei pageidaujate papildomos informacijos, susijusios su šiame straipsnyje publikuojama tema, maloniai kviečiame susisiekti su advokatų kontora.
 
Visa šiame straipsnyje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir išsamiai neatspindi visų teisinio reglamentavimo aspektų, ji neturėtų būti vertinama kaip teisinė konsultacija.
________________________________________________________________________________________________
 
* Primename, kad visgi yra numatytos išimtys, kada vartotojas negali atsisakyti nuotolinės sutarties, o būtent nuotolinės sutarties negalima bus atsisakyti šiais atvejais:
1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;
3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;
12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.


Sugrįžti