Ibp

Nuo naujųjų metų akcijų pirkimo – pardavimo sutartims, vekseliams ir paskolos sutartims - notarinė forma

Šiuo metu girdima daug bruzdesio dėl nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių Civilinio kodekso pakeitimų, kuriais įtvirtinta privaloma notarinė forma akcijų pirkimo – pardavimo sutartims. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sutartys, kai bus parduodama 25 procentai ir daugiau akcijų arba akcijų pardavimo kaina viršys 14’500 Eur (50’065,60 Lt), išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, turės būti sudaromos notarine forma, o reikalavimo sudaryti tokius sandorius notarine forma nesilaikymas reikš sandorio negaliojimą.

Taigi notarinė forma uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sandoriams bus neprivaloma tik tada, kai bus parduodamos ne visos, o tik nedidelė dalis bendrovės akcijų ir už mažesnę nei 14’500 Eur sumą, tai reiškia, kad iki šiol įprasta tapusi paprasta rašytinė forma uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sutartims lieka, tačiau tik smulkiems akcijų pirkimo – pardavimo sandoriams.

Notaro atlygis už uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo – pardavimo sandorio tvirtinimą sudarys 0,4 - 0,5 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių pardavimo sumos, bet ne mažiau kaip 14,48 Eur.

Visiems jau apsisprendusiems sudaryti uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, rekomenduojame suskubti ir sudaryti jas dar šiemet taip išvengiant papildomų laiko ir finansinių kaštų.
 
Be to, nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiuose Civilinio kodekso pakeitimuose numatyta privaloma notarinė forma dar keletui sandorių:

- Vekseliui, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles (pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą supaprastintą apskaitą gali pasirinkti gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais).
 
- Paskolos sutarčiai, jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais. Vadinasi, notarinė forma numatyta išimtinai tik grynaisiais pinigais vykdomoms paskolos sutartims ir tik toms paskolos sutartims, kuriomis skolinama daugiau nei trys tūkstančiai eurų, visos kitos paskolos sutartys ir po naujųjų metų galės būti sudaromos paprasta rašytine forma. 


Sugrįžti