Ibp

DĖL SKOLOS – PAS NOTARĄ

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Notariato įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dėl skolos tam tikrais atvejais galima kreiptis ne tik į teismą, bet ir – į notarą.
Notarams suteikta nauja funkcija, o būtent notarai nuo šių metų gali atlikti vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės.  Šie Notariato įstatymo pakeitimai ne tik sumažina teismų darbo apkrovą, tačiau, pirmiausiai, gali labai palengvinti kreditoriaus gyvenimą, kadangi skolininkui neatsiskaitant su kreditoriumi pagal notarine tvarka patvirtintą sandorį (pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo ar paskolos sutartį) kreditoriui nebereikia kreiptis į teismą, o užtenka notaro išduoto vykdomojo rašto, kuris vėliau gali būti perduotas antstoliui vykdyti. Taip kreditorius sutaupo ir laiko, ir pinigų.

Notaras, gavęs kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, privalo patikrinti: (1) ar vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal kreditoriaus prašymą pateikęs asmuo yra sandorio, iš kurio atsiranda piniginė prievolė, kreditorius; (2) ar kreditoriaus prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo nurodyti duomenys atitinka sandoryje nurodytus duomenis; (3) ar pasibaigęs prievolės pagal sandorį įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja piniginę prievolę įvykdyti prieš terminą, ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar sandoryje. Patikrinęs šiuos duomenis, notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti.

Pastebėtina, kad visgi notarai, priešingai nei teismas, nevykdo teisingumo, o tai reiškia, kad notaras prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą netikrina kitų negu nurodyta duomenų, o kilus ginčui tarp skolininko ir kreditoriaus jis turėtų būti sprendžiamas teisme. 

Primename, jog advokatų kontora “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” rengia procesinius ir kitus teisinę reikšmę turinčius dokumentus, sutartis, konsultuoja klientus žodžiu ir atstovauja klientų interesus derybose bei teisme, teikia teisines konsultacijas raštu, rengia teisinės išvadas.

Visa šiame straipsnyje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir išsamiai neatspindi visų teisinio reglamentavimo aspektų, ji neturėtų būti vertinama kaip teisinė konsultacija.


Sugrįžti