Ibp

Atnaujinta santuokos nutraukimo byla

Prieš keletą dienų LAT priėmė įdomią nutartį. Pareiškėja kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje: nurodė, kad sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kuri buvo teismo patvirtinta ir teismo sprendimas įsiteisėjo. Pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių visas santuokoje abiejų sutuoktinių užgyventas turtas atiteko jos sutuoktiniui, o ji liko tik solidariąja skolininke prieš kreditorių – banką. Vėliau moteris kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje motyvuodama tuo, jog sudarydama sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių buvo tokios psichinės sveikatos (sirgo depresija), kad nesuprato savo veiksmų reikšmės. 
Tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismas pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą atmetė. LAT procesą visgi nusprendė atnaujinti ir pasakė, kad  tokiu atveju, kai teismui pateikiama tvirtinti sutartis, kuria sutariama visą santuokoje įgytą turtą paskirti vienam sutuoktiniui, kitam neskiriant jokios kompensacijos, teismui turi kilti abejonė ir atitinkamai pareiga patikrinti, ar tokia sutartis neprieštarauja imperatyviosios teisės normoms, nepažeidžia vieno sutuoktinio ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesųBe to, nors pirmos ir apeliacinės instancijos teismas palaikė, jog pareiškėjos psichinė būklė sutarties pasirašymo metu nebuvo tokia, dėl kurios ji negalėjo suprasti pasirašomo dokumento reikšmės ir prasmės, visgi LAT pasisakė, jog pareiškėjos pateikti duomenys patvirtina, kad  pasirašydama šią sutartį, pareiškėja gydėsi Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos dienos stacionare. Ši priežastis yra pagrindas konstatuoti, kad sudarant tokio pobūdžio sutartį pareiškėjos valios dėl santuokinio turto padalijimo išraiška turėjo tam tikrų trūkumų, kuriuos lėmė psichinės sveikatos sutrikimai, tą patvirtina vėlesni pareiškėjos veiksmai – kreipimasis dėl proceso atnaujinimo šioje byloje.
Praktikoje ir man yra pasitaikę keletas atvejų, kai abu sutuoktiniai atvyksta į konsultaciją dėl santuokos nutraukimo, išdėsto poziciją, jog turtas liks tik vienam sutuoktiniui, o kitam sutuoktiniui jokia kompensacija nebus mokama. Ši byla parodė, kad reikia būti atidiems – parengus tokio turinio sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pirmiausia, ji gali būti nepatvirtinta, o jeigu ir bus patvirtinta, tai nereiškia, kad abu klientai buvo tokios psichinės būklės, jog tiek konsultacijos metu, tiek pasirašydami sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių suprato savo veiksmų reikšmę ir prasmę. Kam įdomu, visa nutartis čia: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=29b93741-7c0c-420d-b916-dddfa29b13be


Sugrįžti