Ibp

ADVOKATĖ AISTĖ BARTKEVIČIENĖ

Kontaktai
Telefonas: +370 676 22026
El. paštas: aiste.bartkeviciene@ibp.lt 
Adresas: Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius
 
Profesinė patirtis
Advokatė Aistė Bartkevičienė teisinę praktiką pradėjo 2007 metais – profesinių žinių ir vertingos patirties septynerius metus sėmėsi keliose advokatų kontorose, o 2014 metais tapo advokatų kontoros „Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai“ steigėja ir partnere.
Advokatė teikia teisines konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauja klientų interesams civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose, taip pat santykiuose su valstybės institucijomis, kitais viešaisiais ir privačiais juridiniais bei fiziniais asmenimis. Specializuodamasi civilinės teisės srityje, ypač didelę patirtį advokatė yra sukaupusi įmonių, sutarčių, viešųjų pirkimų ir darbo teisės srityse.
 
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgytas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Apie save
Profesinę sėkmę advokatui, mano nuomone, lemia sunkus darbas, įsiklausymas į kliento poreikius ir duotų pažadų tesėjimas. Šiomis vertybėmis – atkaklumu ir sąžiningumu – grindžiu savo kasdienį darbą ir stengiuosi niekada nepasiduoti, kad Kliento lūkesčiai būtų patenkinti ir pranokti.
Sugrįžti